PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Totožnost a kontaktní údaje správce

Poskytnutí osobních údajů

(společně dále jen „Osobní údaje“).

Účel zpracování Osobních údajů

Další příjemci Osobních údajů

Doba uložení Osobních údajů

Práva Subjektu údajů

Odvolání souhlasu

Nahoru